Ασφαλιστικά Προγράμματα Αυτοκινήτου & Μοτοσυκλέτας

Ασφαλίστε το μεταφορικό σας μέσο σήμερα και ξεγνοιάστε μια για πάντα…

Cars parking in a row

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν συνεργάτη μας και μάθετε για όλες τις λεπτομέρειες

Επικοινωνία

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης σας έναντι τρίτων (Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές € 1.000.000) που τυχόν προκαλέσει το όχημά σας.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και προαιρετικές ασφαλίσεις πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και την οικονομική σας εξασφάλιση σε περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου . Προαιρετικές καλύψεις είναι οι: Πυρός (φωτιά), Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή (ολική & μερική), Θραύση Κρυστάλλων, Κάλυψη Αερόσακου, Φυσικά Φαινόμενα, Ιδίες ζημιές (Μικτή), Προσωπικό Ατύχημα, Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια κ.α.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.