Καλώς ήρθατε στην

CORFU INSURANCE BROKERS PC

Αξιοπιστία

Εμπειρία

Αμεσότητα

Εξασφάλιση

Η CORFU INSURANCE BROKERS PC είναι μια από τις πιο αξιόπιστες Εταιρίες Πρακτόρευσης Ασφαλιστικών Εταιριών στην Κέρκυρα η οποία συνεργάζεται απευθείας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελληνική αγορα σε όλους τους κλάδους, με σκοπό την έρευνα και τον εντοπισμό της καλύτερης δυνατής λύσης για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

katoikia

Ασφαλιστικά Προγράμματα Κατοικίας

Η κατοικία μας (κύρια, δευτερεύουσα ή εξοχική) αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, καθώς είναι εκείνο το αγαθό που έχει αποκτηθεί με προσπάθεια πολλών ετών, και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητά μας και την οικογενειακή μας ζωή. Είναι μετά την τροφή, η μεγαλύτερή μας ανάγκη προς ικανοποίηση σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του ανθρώπου για επιβίωση.

Περισσότερα

Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας

Η Ασφάλιση της Υγείας είναι και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα κάθε ανθρώπου. Η ανάγκη όλων μας για λήψη υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και ταχύτερης πρόσβασης σε αυτές, έχει οδηγήσει στην άνοδο του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας.

Περισσότερα
ugeia

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Cars parking in a row

Ασφαλιστικά Προγράμματα Αυτοκινήτων

Το αυτοκίνητο είναι μέρος της καθημερινότητας μας και εκτεθειμένο καθώς είναι σε πολλαπλούς κινδύνους, χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να είναι ασφαλισμένο. Όσο καλοί οδηγοί και να είμαστε, τίποτα δεν εγγυάται πως δεν θα βρεθούμε μπροστά σε «απρόοπτες» εξελίξεις.

Περισσότερα

Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης

Τι είναι Ευθύνη;
Ευθύνη είναι κάθε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη η οποία ζημιώνει τον άλλο. Συνεπώς όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα.

Περισσότερα
ae